Да си глух не означава да не си способен

Фондация "Заслушай се" с инициативата си DeafNOW! се стреми към образование и овластяване на глухите хора и онези, с които те взаимодействат като техните семейства, преподаватели и обществеността като цяло.

Чрез различни форми на иновативно образование нашите дейности имат за цел да превърнат глухите в равноправни членове на българското общество.

Силата на човешкия потенциал

Нужно е да се запознаем с огромния човешки потенциал на глухите хора, който е все още неизползван.

г-жа Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика в България

Силата на образованието за глухите

Силно вярвам, че образованието за глухите хора е ключово, защото необразованата общност е онази, която не може да просперира, да води и да подкрепи обществото с уникалността си, която притежава.

Д-р Катлийн Ууд, Преподавател по английски език за глухи хора в университета Галодет, САЩ

Силата на волята

Когато има воля, има начин. Нищо за нас без нас!

Джорджия Уолън, Зам. председател на Културното общество на глухите в Онтарио, Канада
Help Alliance Campus X Deaf Kids Power Vzaimno Foundation Listen Up Foundation Moga

За глухите хора светът често изглежда осъдителен и ограничителен.

Достъпът до адаптирано образование за глухите е ограничен. Така лесно можеш да се почувстваш неспособен, изолиран и вън от играта. Да се чувстваш встрани става норма. Широката общественост не разбира уникалните предизвикателства, пред които са изправени глухите хора. Те просто нямат информация по темата. Не са получили знанията, необходими за ефективно взаимодействие и общуване с глухите хора.

Какво би се случило ако всеки глух човек започне да живее по нов начин?

Да бъде уважаван, приобщен и силен. Какво би станало, ако всичко е възможно – независимо дали сте глух или не? Кариера, семейство, приятели – всичко, което си пожелаете. Тогава широката общественост би разбрала с какво се сблъскват глухите хора в своето ежедневие. Биха имали необходимите знания, за да се отнасят адекватно с тях във всеки един момент. И ще има хармония между  глухата и чуващата общност.

Deaf NOW! подкрепя овластяването на глухите хора чрез образование

Мисията на нашия екип е да покажем колко е важно образованието за глухите хора.

Deaf NOW! съществува, за да превърне тази мечта в реалност. Време е общността на глухите хора да бъде напълно призната и оценена. И това ще се случи чрез взаимодействие, овластяване и образование. Заедно можем да заемем позиция за правата на глухите хора в България.

Подкрепете глухата общност в България

Подкрепете фонд "Жест за пълноценна достъпност"

 или 

Най-новото от нашия блог

Post thumbnail

Проект на закон за българския жестов език за обществено обсъждане до 8 септември 2020 г.

След почти 2 годишна активна работа на българската глуха общност и институциите започва обществено обсъждане по проектозакон за българския жестов език, което ще продължи до 8-ми септември 2020 г. За повече подробности по проекта на закона можете да намерите на линк-а по-долу: http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5369

Post thumbnail

Изложба на равнопоставеността на Моста на влюбените в София

Осведомителна кампания за равнопоставеност на различни малцинствени групи в страната започна през м. август. Глухите хора също са включени със своите послания, свързани с нуждата от равнопоставеност на българския жестов език и човешкото право на глухите хора да водят пълноценен живот чрез качествени образование и услуги.

Post thumbnail

Лидерско обучение за глухи младежи се проведе в Campus X

Мисията на DeafNOW! e да се създават екипи от глухи специалисти, които да имат лидерски и предприемачески умения за да могат да преценят точно и как да предоставят качествени обучителни услуги по жестов език в обществото. Обучението беше с цялостна практическа насоченост като за част от обучението иновативни ресурси бяха осигурени от Junior Achievement Bulgaria. […]

Post thumbnail

Активен месец на обучения по осведоменост за глухите

Голяма част от замразените заради пандемията от COVID-19 обучения в периода от март до юни, се проведоха през м. юли. Служители на Националният Институт по правосъдие и Националният осигурителен Институт както и служители на фирми имаха възможността да участват в обучения по осведоменост по теми, свързани с глухите хора и българския жестов език. През м. […]