Да си глух не означава да не си способен

Фондация "Заслушай се" с инициативата си DeafNOW! се стреми към образование и овластяване на глухите хора и онези, с които те взаимодействат като техните семейства, преподаватели и обществеността като цяло.

Чрез различни форми на иновативно образование нашите дейности имат за цел да превърнат глухите в равноправни членове на българското общество.

Силата на човешкия потенциал

Нужно е да се запознаем с огромния човешки потенциал на глухите хора, който е все още неизползван.

г-жа Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика в България

Силата на образованието за глухите

Силно вярвам, че образованието за глухите хора е ключово, защото необразованата общност е онази, която не може да просперира, да води и да подкрепи обществото с уникалността си, която притежава.

Д-р Катлийн Ууд, Преподавател по английски език за глухи хора в университета Галодет, САЩ

Силата на волята

Когато има воля, има начин. Нищо за нас без нас!

Джорджия Уолън, Зам. председател на Културното общество на глухите в Онтарио, Канада
Help Alliance Campus X Deaf Kids Power Vzaimno Foundation Listen Up Foundation МОГА Софийски Университет

За глухите хора светът често изглежда осъдителен и ограничителен.

Достъпът до адаптирано образование за глухите е ограничен. Така лесно можеш да се почувстваш неспособен, изолиран и вън от играта. Да се чувстваш встрани става норма. Широката общественост не разбира уникалните предизвикателства, пред които са изправени глухите хора. Те просто нямат информация по темата. Не са получили знанията, необходими за ефективно взаимодействие и общуване с глухите хора.

Какво би се случило ако всеки глух човек започне да живее по нов начин?

Да бъде уважаван, приобщен и силен. Какво би станало, ако всичко е възможно – независимо дали сте глух или не? Кариера, семейство, приятели – всичко, което си пожелаете. Тогава широката общественост би разбрала с какво се сблъскват глухите хора в своето ежедневие. Биха имали необходимите знания, за да се отнасят адекватно с тях във всеки един момент. И ще има хармония между  глухата и чуващата общност.

Deaf NOW! подкрепя овластяването на глухите хора чрез образование

Мисията на нашия екип е да покажем колко е важно образованието за глухите хора.

Deaf NOW! съществува, за да превърне тази мечта в реалност. Време е общността на глухите хора да бъде напълно призната и оценена. И това ще се случи чрез взаимодействие, овластяване и образование. Заедно можем да заемем позиция за правата на глухите хора в България.

Подкрепете глухата общност в България

Подкрепете фонд "Жест за пълноценна достъпност"

 или