Активен месец на обучения по осведоменост за глухите

Голяма част от замразените заради пандемията от COVID-19

Post thumbnail

Голяма част от замразените заради пандемията от COVID-19 обучения в периода от март до юни, се проведоха през м. юли. Служители на Националният Институт по правосъдие и Националният осигурителен Институт както и служители на фирми имаха възможността да участват в обучения по осведоменост по теми, свързани с глухите хора и българския жестов език.

През м. юли 2020 г. в София, Кюстендил и Велинград се проведоха осведомителни обучения по теми, свързани с глухите хора за служители на институции и фирми. Участниците в обученията имаха възможност да участват в ролеви игри, уроци по жестов език и работилници за преживявяване на глухотата. Създадените контакти между глухите обучители и обучаеми остават за цял живот. Сред обучаемите имаше изразена готовност да помагат и да съдействат с каквото могат на глухата общност.

Обучение на служители на Национален Институт по правосъдие
Участници в 2двудневно обучение на служители на частна фирма за кредити
Обучение на служители на Национален Осигурителен Институт

Подкрепете глухата общност в България

Подкрепете фонд "Жест за пълноценна достъпност"

 или