Лидерско обучение за глухи младежи се проведе в Campus X

Мисията на DeafNOW! e да се създават екипи от глухи

Post thumbnail

Мисията на DeafNOW! e да се създават екипи от глухи специалисти, които да имат лидерски и предприемачески умения за да могат да преценят точно и как да предоставят качествени обучителни услуги по жестов език в обществото. Обучението беше с цялостна практическа насоченост като за част от обучението иновативни ресурси бяха осигурени от Junior Achievement Bulgaria.

8 млади глухи хора от цялата страна участваха в първото тридневно обучение, в което задълбочено анализираха как се създават екипи от обучители по жестов език и се учеха на лидерски и предприемачески умения. Проведени бяха работилници, чрез които глухите обучаеми да вникнат в дълбочина как се създават модерни услуги за обучение по жестов език. Обучението се водеше от г-н Александър Иванов, който бе предварително обучен от Junior Achievement България по специализирана методика за лидерство и предприемачество за младежи в неравностойно положение (NEETs).

Освен това, бяха обсъдени във фокус група от участниците в обучението и нуждите от проучване на потребностите и уменията на глухата общност.

Подкрепете глухата общност в България

Подкрепете фонд "Жест за пълноценна достъпност"

 или