Научни изследвания на глухите

Кои сме ние?

Всички наши дейности имат една и съща цел: да работим активно заедно, за да превърнем всеки от нас от пасивен и обгрижван в пълноправен член на нашето общество, с толкова права, колкото и отговорности, към себе си и към другите.

С дейностите си целим да ускорим постигането на равнопоставеност за глухите хора чрез пряка изследователска дейност върху жестовия език, които да спомогнат за иновативни образователни практики и създаване на силна общност.

Стремим се да създаваме среда за научни изследвания, които да се водят от носители на български жестов език (БЖЕ). Задачи като изследване на лексика и граматика, както и създаване на ресурси са само част от научно-изследователската дейност. Изследователската дейност е постоянен процес, който предстои да се развива. След приемането на Закона за БЖЕ на 21-ви януари 2021 г., се осъзнава нуждата от специалности по БЖЕ. Съвместни дейности между глухи хора, носители на езика със специалисти от академичната общност са част от този процес.

Подкрепете глухата общност в България

Подкрепете фонд "Жест за пълноценна достъпност"

 или