Фондация “Заслушай се” с нов управителен съвет

Фондация “Заслушай се” вече е с нов управителен

Post thumbnail

Фондация “Заслушай се” вече е с нов управителен съвет. Той вече е съставен само от представители на глухата общност. Тази промяна ще даде възможност на новите членове на съвета да внесат нова енергия и идеи за развитието на организацията в близките години. Пожелаваме им късмет и много успехи!

Силвия Бозева, председател на УС

Треньор по бадминтон

Глуха майка на глухо дете.

“Реших да се заема с мисията за качествено образование на глухите, защото вярвам, че дъщеря ми заслужава да бъде щастлива, че е глуха и че може да се образова и чрез жестов език.”

Иван Бургов, член на УС,

Медии за глухи хора

“Аз съм Глух и се гордея с това. Вярвам, че бъдещите поколения заслужават качествено приобщаващо образование, което включва в себе си човешкото ни право да общуваме и живеем чрез жестов език”

Александър Иванов, член на УС

Обучител по жестов език и култура на глухите хора, планински колоездач по душа

“Жестовият език ме прави щастлив и ще отстоявам неговото достойно място в българското общество”

Кирил Славов, член на УС

Обучител по жестов език, пътешественик и дизайнер по душа.

“Вярвам в каузата за равнопоставеност на глухите хора и е време да покажем, че ние можем да живеем пълноценно и чрез жестов език.”

Захари Захариев, член на УС

Консултант ИТ проекти

“Моята мисия е заедно с глухата общност да работим за създаване на устойчива и съвременна среда, в която глухите хора да бъдат двигател на своето бъдеще, развивайки се пълноценно като личности, професионалисти и граждани.”

Ашод Дерандонян, изпълнителен директор на Фондацията

“Оставам верен на глухата общност, като ще бъда неотлъчно до носителите на жестов език в отстояването на човешкото си право си за пълноценно включване.”

– Aшод Дерандонян

Да подкрепим глухите хора на България!

Подкрепете фонд „Жест за пълноценна достъпност"!