Научни изследвания на глухите

Кои сме ние?

Всички наши дейности имат една и съща цел: да работим активно заедно, за да превърнем всеки от нас от пасивен и обгрижван в пълноправен член на нашето общество, с толкова права, колкото и отговорности, към себе си и към другите.

С дейностите си целим да ускорим постигането на равнопоставеност за глухите хора чрез пряка изследователска дейност върху жестовия език, които да спомогнат за иновативни образователни практики и създаване на силна общност.

Стремим се да създаваме среда за научни изследвания, които да се водят от носители на български жестов език (БЖЕ). Задачи като изследване на лексика и граматика, както и създаване на ресурси са само част от научно-изследователската дейност. Изследователската дейност е постоянен процес, който предстои да се развива. След приемането на Закона за БЖЕ на 21-ви януари 2021 г., се осъзнава нуждата от специалности по БЖЕ. Съвместни дейности между глухи хора, носители на езика със специалисти от академичната общност са част от този процес.

Младите глухи хора могат да се развиват чрез жестов език.

Създават се възможности за практика на глухи хора чрез жестов език като активно се включват в изследователска и обучителна дейност чрез жестов език. По този начин, глухите ще имат възможност да разберат как да бъдат по-мотивирани и по-активни в света на чуващите като популяризират своя жестов език, а светът на глухите ще стане по-достъпен за чуващите хора, които ще придобият нови умения, свързани с визуалната култура.

Като допълнение, фондация “Заслушай се” в партньорство с фондация “Взаимно” и Младежката организация на глухите активисти – МОГА създават  Deafinitely Sign Academy – инкубатор за млади глухи лидери и специалисти, които имат амбицията да допринесат за развитието на едно по-добро бъдеще на тяхната общност. Това ще доведе до по-добро разбиране на ценностите на равенството, социалното предприемачество, ефективните практики за овластяване и качественото приобщаващо образование за глухите хора и чрез жестов език.

Какво печели обществото от това?

Теми като многообразие и приобщаване са много актуални в днешно време. Системата на образованието все повече се интересуват от теми, свързани с по-доброто приобщаване. Например многообразието на работното място е една от актуалните теми в корпоративния свят в България. Все повече добри практики от други държави се прилагат у нас, отчасти благодарение на примера на чуждестранни компании с офиси тук. Deafinitely Sign Academy може да осигурява качествени обучения по теми за глухотата и жестовия език за бизнеса и институциите.

Институциите и бизнеса имат нужда от по-добри приобщаващи политики и за тази цел колаборацията с глухите обучители е изключително важна. По този начин културата на съпричастност и взаимно уважение нараства.

Не на последно място, студенти, учащи специалности като Специална педагогика, Логопедия, Начална и предучилищна педагогика и други имат възможността да практикуват жестов език като практиканти по студентската си практика във фондация „Заслушай се“. По този начин бъдещите млади специалисти в областта на приобщаването имат повече пряк диалог с глухите хора и научават по-добре и жестовия език.

Какво се случва и предстои?

Глухите хора в процеса на застъпничество за специалности за българския жестов език

След приемането на Закон за българския жестов език през януари 2021 г. ключова роля играят глухите хора в застъпничеството и съдействието за прилагането му. Една от предстоящите задачи е с фокус върху разкриването на специалности по български жестов език за да има повече възможности за подготовка на глухи педагози, лингвисти и преводачи.

Пишете ни!