Социален Бизнес

Могат ли глухите хора да получават достъп до обществени услуги?

За да спомогнем за един по-добър достъп до обществени услуги от различни институции и доставчици на обществени услуги за глухите хора, фондация “Взаимно” и фондация “Заслушай се” чрез инициативата Deaf NOW! предлагат услуги за създаване на официално видео-съдържание на жестов език, което изцяло адаптира информационни материали на жестов език.

Как работи?

Всяка институция и доставчик на обществени услуги имат информация на уебстраниците си, като най-важната и най-търсената информация може да бъде адаптирана на български жестов език. Освен това, чрез линк, поставен на уебстраницата на съответната институция, дава възможност глухите хора да прозвънят чрез видео-връзка глухи консултанти, които съдействат изцяло на жестов език.

Защо предоставяме такива услуги?

Българският жестов език е основно средство за комуникация за по-голямата част от глухите хора. Според Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и ратифицирана от българската държава, жестовият език е изконно човешко право за глухите хора като език за общуване за да се постигне пълноценен достъп до информация и комуникация.

Принос

Вие не плащате просто за услуга, а допринасяте за възможности за реализацията на глухи хора да могат да осигуряват реално приобщаване за общността им като цяло. По този начин, жестовият език ще бъде истински видим и равноправен на говоримия и в България. Резултатите от бизнес дейността в Deaf NOW! отиват изцяло за развитието на глухите хора в сферата на образованието и пълноценното им приобщаване.

Общуване

Покажете на света, че вие мислите за всички като включвате всички в общуването и осигуряването на пълноценен достъп за всички! По този начин Вашият бизнес или институция показват социална отговорност чрез осигуряване на пълноценен достъп до информация чрез български жестов език.

Получи оферта!

Получи Оферта

В случай, че Вашият бизнес или институция, проявяват интерес да получат оферта за съвместно сътрудничество, можете да се свържете с нас на посочения от нас имейл адрес и на телефон +359 878 509 526. Благодарим предварително!

Очаквайте скоро