Образование

Глухите хора са изключително наблюдателни.

Имат буден поглед, с който показват интереса си към заобикалящия ги свят. Това е начинът, по който те се включват и ангажират обкръжението си. Те имат мечти, страсти и цели – също като всички останали. Общуват на жестов език. Единственото е, че те не чуват.

Успех е от една страна, когато видим глухи деца и младежи да са мотивирани да се учат и развиват и да не се отказват и да вярват в себе си. Да видят и усетят света, в който живеят, че е истински приобщаващ за тях.  От друга страна, да сме свидетели на емпатия сред хората, които взаимодействат с глухите и с уважение приемат уникалността на жестовия език и културата на глухите хора.

Инициативата Deaf NOW!  допринася за овластяването на глухите хора чрез образование и създаване на силна общност

Нашите образователни и обучителни програми са насочени както в подкрепа както на глухите, така и на хора, които си взаимодействат с тях.
За глухите хора предлагаме възможности за обучение с иновативни образователни инструменти, ресурси и възможности. Стремим се към автентичност на ресурсите, които са плод на съвместна работа между глухи хора и техни партньори, занимаващи се с образование и научна дейност.

Качествено образование за глухите хора

Ние се стремим да съдействаме  на образователни институции, включително обучителни центрове, университети, училища и други учебни заведения, да придобият възможности и знания за осигуряване на приобщаваща среда за глухи деца и младежи.
Ние работим, за да обърнем общоприетото убеждение, че, че глухотата прави човек по-малко способен. Чрез активното включване на общността на глухите в създаването на нашите образователни материали се стремим да произведем продукти с високо качество.

Работим усилено, за да предоставяме знания и информация, необходими за за отстояване правата на глухите чрез промяна на политики и законодателни действия. Ние сме силен глас за правителствените решения, които подкрепят общността на глухите.

Изграждайки общност, можем да съберем заедно хората, които вярват в силата на глухите.

Менторска програма

Двугодишна обучителна програма на работното място за млади глухи хора на възраст между 18 и 35 години. Основна цел на програмата е да открием техните заложби, да бъдат въвлечени в работния процес и в провеждането на обучения по осведоменост за света на глухите хора, в организиране на събития, създаване на малки бизнеси и др. Водейки тези обучения, самите те ще бъдат вдъхновителите на вашите служители, които ще станат доброволци и бъдещи ментори, влизайки в света на глухите хора и опознавайки жестовия език.

Виж менторска програма