Видео Център

Видео центърът е мястото, където се създават всички обучителни, образователни и информационни материали на български жестов език. Екипът на Видеоцентъра взаимодейства активно с Екип „Научни изследвания на глухите“ за създаване и подготовка на видео-материали за провеждане на обучителни и образователни курсове за бъдещи глухи специалисти. Това, което обединява всички тях, е българският жестов език, който е визуален език, който може да бъде представен изцяло само чрез създаване на видео съдържание.

Подкрепете глухата общност в България

Подкрепете фонд "Жест за пълноценна достъпност"

 или