Подкрепете ни!

Подкрепете фонд „Жест за пълноценна достъпност“!

Фондация „Заслушай се“ с иницитиативата си DeafNOW! инвестира усилия в подготовката на глухи специалисти чрез онлайн обучителни програми. Те се провеждат с подкрепата на чуждестранни експерти в областта на глухотата и жестовите езици. Целта на фонд „Жест за пълноценна достъпност“ цели подготовката на критична маса от глухи специалисти. Експертизата на чуждестранните обучители е изключително важна за българските глухи обучители и специалисти. Тя е скъпоструваща и това е дългосрочна кампания, която цели ученето през целия живот и сред глухите хора в България. Този процес е вече започнал и се стремим да осигурим постоянни партньори, които да ни подкрепят в тази инициатива. Чрез тези обучения се изграждат глухи професионалисти, които създават по устойчив начин качествени ресурси на жестов език и като резултат ще има пълноценна достъпност.

Затова Deaf NOW! обединява сили и създава фонд „Жест за пълноценна достъпност“ за  подготовка на глухи специалисти.

Този фонд ще позволи да бъдат осигурени възможности за устойчиво развитие на глухи специалисти в областта на обучителни дейности и превод и адаптация от и на жестов език. Основната цел е всички обучителни и информационни материали на жестов език да бъдат създавани изцяло от глухи хора и информацията да бъде представена изцяло по автентичен и разбираем начин на естествен български жестов език. По този начин се създава експертиза и капацитет в тази специфична за България област. Особено след приемането на Закон за българския жестов език, нуждата от подготвени глухи специалисти става все по належаща. Екипите на фондация „Взаимно“, фондация „Заслушай се“ и МОГА – Младежка организация на глухите активисти се състоят от глухи обучители, оператори и монтажисти, които имат опита и могат да се справят с предизвикателствата. Сега можем да покажем, че заедно можем повече!

Бъдете ни партньори за да осигурим на глухите хора възможностите да бъдат пълноценни професионалисти в полза на българското общество! Дарете сега!

Подкрепете глухата общност в България

Подкрепете фонд "Жест за пълноценна достъпност"

 или